Privacybeleid

Over camprea en deze website

CAMPREA bv met registratie BE0789321167 (‘Camprea’), biedt een softwaretoepassing die exploitanten van kampeerterreinen helpt bij het beheren van de toegang tot hun kampeerterreinen, het registratieproces en de interactie met hun klanten. U kunt contact met ons opnemen via contact@camprea.org. Bezoekers kunnen hun bezoek registreren in deze onlinetoepassing en de communicatie tussen de exploitant van de het camperterrein en de bezoeker wordt mogelijk gemaakt. Het doel van deze website is informatie te verstrekken over camprea. Het adres van deze website is: https://camprea.org. Het adres van de bezoekersapplicatie is uniek voor elke site.

Cookies

Ons cookiebeleid en het beheer van de toestemming voor het gebruik van cookies vindt u op onze pagina cookiebeleid.

Van wie en waarom verwerkt Camprea persoonsgegevens?

Camprea verwerkt persoonsgegevens van personen die op een of andere manier persoonsgegevens met Camprea delen (zowel online als offline) of van personen die de applicatie van Camprea gebruiken.

U bezoekt onze website

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens van u worden verzameld met behulp van cookies. U kunt ons cookiebeleid hier vinden.

Wanneer u een reactie achterlaat op de site of het contactformulier gebruikt, verzamelen wij de gegevens die in die formulieren worden getoond, en ook het IP-adres en de user-agent string van de browser van de bezoeker om spam en veiligheidsrisico’s te helpen opsporen. Bezoekers kunnen ook contact met ons opnemen via de e-mail of telefoon die in de rubriek “Contact” zijn vermeld.

In al deze gevallen vragen wij om de informatie die nodig is om u de door u gewenste informatie te verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres en/of telefoonnummer. Als u om een demo vraagt, zullen we ook vragen naar de naam van de camperplaats. Voor al deze verwerkingen vragen wij altijd uw toestemming op basis van een opt-in op het desbetreffende webformulier. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden via de afmeldlink onderaan elke ontvangen e-mail voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, of door op elke e-mail te antwoorden met “STOP”.

U bent een potentiële klant van Camprea

Indien u nog geen klant bent van Camprea, maar u ons gecontacteerd hebt voor een offerte of andere informatie, zullen wij de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van uw contactpersoon bewaren. Deze verwerking is in ons rechtmatig belang om de relatie met onze potentiële klanten te onderhouden.

U bent een gebruiker van Camprea, als beheerder van een camperterrein of als camper reiziger.

Wanneer u een gebruiker bent van Camprea, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u als contactpersoon: uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, en alle andere persoonsgegevens die u aan Camprea doorgeeft tijdens onze communicatie.

Om als klant gebruik te maken van het Camprea platform, logt u in met behulp van uw e-mailadres.

Wij verwerken deze informatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Camprea. Via een of meer contactpersonen houden wij onze klanten op de hoogte van de werking van het instrument, eventuele productupdates, het verzorgen van de facturering enz.

Stripe

Voor het verwerken van online betalingen maken wij gebruik van Stripe. Zodra u online gaat betalen voor een verblijf, worden de gegevens van een inschrijving en uw basiscontactgegevens doorgegeven aan Stripe. U zult de doorgegeven basisinformatie onmiddellijk kunnen zien en ook kunnen wijzigen wanneer u de betaling daadwerkelijk verricht.

Met Stripe wordt alleen een referentie van de betaling en het bedrag doorgegeven en een unieke numerieke referentie naar uw Camprea account.

Wij ontvangen van Stripe geen bruikbare informatie over uw betaling, behalve of deze succesvol was of niet. Op geen enkel moment ontvangen wij uw credit card informatie in enige bruikbare vorm, en deze wordt dan ook niet door ons bewaard. Op geen enkel moment ontvangen wij uw credit card informatie in enige bruikbare vorm, en deze wordt dan ook niet door ons bewaard.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie wij uw gegevens delen

Uw persoonsgegevens zullen alleen voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt. Wij doen een beroep op derden voor software-integratie (bv. softwareleveranciers) en hostingdoeleinden (bv. cloudproviders, externe datacenters…).

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spambestrijdingsdienst.

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval voor commerciële doeleinden aan derden worden doorgegeven.

Welke rechten u hebt op uw gegevens

Als u een klacht, een vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via contact@camprea.org.

Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, zullen wij u binnen 1 maand antwoorden. Of u uw rechten al dan niet kunt uitoefenen, houdt altijd verband met de verwerking zelf en de rechtsgrondslag.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u steeds duidelijk aan te geven welk recht u wenst uit te oefenen en op welke manier (bv. per e-mail, per post…) u de gevraagde informatie wenst te verkrijgen. Bovendien hebben wij een identificatieplicht. Zo moeten wij bijvoorbeeld altijd nagaan of u daadwerkelijk gerechtigd bent om de gevraagde informatie te verkrijgen, zodat wij u om een kopie van uw identiteitskaart kunnen vragen.

Recht op toegang en correctie
U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of niet bijgewerkt zijn, kunt u ons verzoeken deze te corrigeren.

Recht op verwijdering en beperking
U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien wij echter wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren, zullen wij niet aan dit verzoek kunnen voldoen. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen.

Indien u daartoe gegronde redenen hebt, kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

Recht om uw toestemming in te trekken
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Camprea gebaseerd is op uw toestemming, hebt u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft evenwel geen gevolgen voor de wettigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

Recht om een klacht in te dienen
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de manier waarop Camprea uw persoonsgegevens behandelt, indien u van mening bent dat u niet voldoende gehoord wordt door Camprea.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Contact

Als u vragen hebt over onze Privacyverklaring, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via contact@camprea.org